วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปลูกผักคะน้าและผักกวางตุ้ง

13ธ.ค.60 นักเรียนชั้น ป.6 ปลูกผักคะน้าและผักกวางตุ้ง เพื่อส่งให้โรงครัวทำอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอย่างมีความปลอดภัยไร้สารพิษต่อไป

 


 ดูภพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/iblgp55us5yFxGZr1

พี่สอนน้อง"ไดอารี่การเงิน"

8ธ.ค.60 พี่สอนน้อง "โครงการไดอารี่การเงิน" บันทึกรายรับ-รายจ่าย โดยพี่ ม.6/1 ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา ขอขอบคุณ อ.ประสานศรี ดวงแก้ว ที่ปรึกษาโครงการและพี่ๆ เป็นอย่างสูงครับ
ดูรูปทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/I71TTOojdo5PlY5F2

ชุมนุมเพาะเห็ดนางฟ้า

7ธ.ค.60 ชุมนุมเพาะเห็ด วันนี้ลงเห็ดนางฟ้าอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้มีผลผลิตต่อเนื่อง ทำอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน นำโดยคุณครูพรทิพย์ แสงสุวรรณ ครูที่ปรึกษาโครงการ ครับ
 
 

ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/QwuaRn02nUAzLSlv1

ติดแอร์ห้องประชุมใหญ่

7ธ.ค.60 ติดแอร์ห้องประชุมใหญ่ ใช้แอร์ขนาด 36,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง ใช้งบประมาณทั้งหมด 228,000 บาท เพื่อให้นักเรียน , ผู้ปกครองและชุมชนได้ใช้ห้องแอร์ครับ โดยทีมงานช่างทองเครื่องเย็น อ.กันทรลักษ์ครับ ดูรูปทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/GuMqGkrxzb0px1gc2

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting)

2ธ.ค.60 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ขอขอบคุณท่านกำนันธงชัย สามารถ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา , ท่านศักดา สุกใส ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ช่วยและผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มาประชุมเกือบ 100% ครับ
 ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/oGKmnYO83QLdJd4X2

ขุนโพธิ์ภูไพรเกมส์

29-30พ.ย.-1ธ.ค.60 การแข่งขันกีฬานักเรียน "ขุนโพธิ์ภูไพรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560" ณ ร.ร.อนุบาลขุนหาญ(สิ)
 ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/CnK03hOKpI1y11ko1

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เลี้ยงไก่เนื้อ

22พ.ย.60 เลี้ยงไก่เนื้อ 100 ตัว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีทักษะและความรู้ในการเลี้ยง เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป


ดูภาพเพิ่มได้ที่https://photos.app.goo.gl/PzgmXYRggYN7Gf1u2