วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ-การเงิน

วันที่ ๑๑ ต.ค.๖๐ นายธีรวัฒน์ คำศรี รก.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ แก่ครูผู้ทำหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร จำนวน ๔๕ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองจิก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
อบรมเชิงปฏิบัติการICTแก่โรงเรียนประชารัฐ

10ต.ค.60 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ICT แก่โรงเรียนประชารัฐ จุดที่ 7 ร.ร.บ้านกรามและร.ร.บ้านกระทิง ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ และทีมงานวิทยากรเป็นอย่างสูงครับ


ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/6Ffju9etMSEm1yX33

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอน

5ต.ค.60 เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอน คุณครูพิมพิลัย สีน้อย และคุณครูวันดา พวงบุรี เอกปฐมวัย จากม.รภ.ศรีสะเกษ ขอขอบคุณมากที่มาช่วยสอนดูแลนักเรียนและขอให้สอบบรรจุได้โดยเร็วครับ

 
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/bmcQ1MCDu9UJwnpG3

ลงแขกเทถนนคอนกรีตและสร้างห้องประชุม

23-29ก.ย.60 ลงแขกเทถนนคอนกรีตและสร้างห้องประชุม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา , คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง , ผู้ปกครองและช่างชุมชนเป็นอย่างสูงครับ ที่ช่วยอย่างสม่ำเสมอตลอด 7 วัน จนแล้วเสร็จด้วยดีครับ

ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/W1rSTrd0MkrS69jl2

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

นิทรรศการโรงเรียนปลอดขยะ

20-22ก.ย.60 นิทรรศการนำเสนอ" โรงเรียนปลอดขยะ"  ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น


ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/1cpPtVYd5cBnzmsQ2

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

กราบพระบรมศพ

14-15ก.ย.60 คณะนักเรียนและคุณครูร.ร.บ้านกรามเข้ากราบพระบรมศพฯ เป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างยิ่ง
 
 
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/LHJjwrajZ55SW19k1