วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เตรียมงานทำบุญขึ้นอาคารใหม่และงานทำบุญผ้าป่า

24ส.ค.60ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เตรียมงานทำบุญขึ้นอาเรียนหลังใหม่ 104/26 และงานทำบุญผ้าป่าสร้างอาคารเรียน ในวันที่ 1 ก.ย.60 ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญเพื่อนักเรียนด้วยกันนะครับ

 
 ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://goo.gl/photos/GTXYfgATLxsgLtAW7

ร.ร.บ้านโนนแฝก ร่วมแลกเปลี่ยนรู้

22ส.ค.60 ร.ร.บ้านโนนแฝก ร่วมแลกเปลี่ยนรู้เรื่องสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขอขอบคุณ ผอ.นพรัตน์ สายลุน และทีมงานที่เข้มแข็งเป็นอย่างสูง ขอให้การประเมินดังกล่าวผ่านไปได้ด้วยดีครับ
 
 
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://goo.gl/photos/VNdxQu6nvfBuNnMa8

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เทพื้นคอนกรีตใต้ถุนอาคาร 104/26

19ส.ค.60"สามัคคีคือพลัง"ลงแขกเทพื้นคอนกรีตใต้ถุนอาคาร 104/26 เสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียว ขอขอบคุณในเมตตาของทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ช่วยทำให้งานเสร็จอย่างรวดเร็วครับ
 
 
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://goo.gl/photos/PUeZBiEWdKPfiwcV7

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

18ส.ค.60 อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน สนับสนุนโดยกองทุน สปสช.ตำบลไพร ขอขอบคุณวิทยากรกรจาก รพ.สต.บ้านกราม และคณะครูทุกท่านเป็นอย่างสูงดูภาพทั้งหมดได้ที่https://goo.gl/photos/9be3nYFH4EfJD9XY7

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันแม่แห่งชาติ

11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผูปกครอง คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มาร่วมงานกันอย่างอย่างอบอุ่นครับ
 
 
 
 
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://goo.gl/photos/ZMtGj9AVNSnz7pqw7

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

8ส.ค.60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
 
 
 
 
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://goo.gl/photos/ohRtC7zQ4rmYyfPL9

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28ก.ค.60 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ของครอบครัวบ้านกราม
 
 
 
 
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/1YtA4c09kK571i3N2