วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รับมอบป้ายโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

21ก.ค.57 รพ.สต.บ้านกราม มอบป้ายโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้แก่โรงเรียนบ้านกราม เพื่อรับรองถึงคุณภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาหารของโรงเรียน

รพ.สต.บ้านกรามตรวจสุขภาพนักเรียน

21ก.ค.57 เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านกราม ได้มาตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

10ก.ค.57 คณะครูและนักเรียนร.ร.บ้านกราม ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ณ วัดอรุณสว่าง

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

นักศึกษาสังเกตการสอน

ร.ร.บ้านกรามยินดีต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน ที่ได้มาสังเกตการสอนที่โรงเรียนเป็นเวลา 1 เดือน ได้แก่ นางสาวณัฐฐิญา ปัดเกษม ( แป้ง ) นางสาววิราภรณ์ โสภา ( เมย์ ) และนางสาวนันทนา เสากลาง (ยู่ยี่ )
นางสาวณัฐฐิญา ปัดเกษม ( แป้ง ) 
 
นางสาวนันทนา เสากลาง (ยู่ยี่ )
นางสาววิราภรณ์ โสภา ( เมย์ ) 

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของกองลูกเสือโรงเรียนบ้านกราม วันที่ ๑ กรกฎาคม๒๕๕๗ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 

ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6031322636289068705

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2557 วันต่อต้านยาเสพติดโลก นักเรียนและคณะครูได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน