วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นิเทศโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว

22ก.ค.58 ท่านศน.พิมพ์นิภา  ศรีสุแล ศน.สพป.ศก.4 นิเทศโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว ได้แนะนำและให้แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับดูภาพทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6174615331642260193

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

1ก.ค.วันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ

1ก.ค.วันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านกรามได้กระทำพิธีทบทวนคำปฏญาณและสวนสนาม ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ร.ร.บ้านโพธิ์กระมัล


ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6167894573701728625

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก


26มิ.ย.58วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอขอบคุณ ผอ.วุฒิพงษ์ ถันทอง ผอ.บ้านกระมัลพัฒนา ประธานในพิธี และ ร.ต.ต.วีรยุทธ กงศรี ครูแดร์ จาก สภ.ไพร ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียน

ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6167887742130065201 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันไหว้ครู ปี 2558

11 มิ.ย.58 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของคุณครู ตามประเพณีของไทยเรา
 ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6159391519594249873

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประชาธิปไตยในโรงเรียน

3มิ.ย58 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นการส่งเสริมประธิปไตยในโรงเรียน โดยทุกภาคส่วนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วม ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แก่ นักเรียน รวมถึง คณะครู นักศึกษาฝึกสอน นักการภารโรง และ ผอ.