วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียน

ด้วยโรงเรียนบ้านกราม มีความประสงค์ที่จะเรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ประจำปีงบประมาณ 2560 ติดต่อขอซื้อและยื่นแบบ ในระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 1 ธ.ค. 59 
ณ โรงเรียนบ้านกราม

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต

วันศุกร์ ที่ 30ก.ย.2559 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูบุญเลี้ยง มะโนชาติ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกรามครับ

ศิษย์เก่าเยี่ยมชมโรงเรียน

28ก.ย.59 คุณอรกิต อุ่นแก้ว และ Mr.Rudiger Moersch ชาวเยอรมัน มาเยี่ยมชมโรงเรียนและจะหาแนวทางช่วยเหลือ/พัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้น้องๆนักเรียนจะได้เรียนอย่างมีความสุข ขอขอบคุณในความเมตตาของทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างสูงครับผม

 


วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

ร.ร.บ้านกรามได้รับโล่และเกียรติบัตร"โครงการโรงเรียนปลอดขยะ"

28ต.ค.59 "ร.ร.บ้านกรามได้รับโล่และเกียรติบัตร"โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ระดับดีเยี่ยม เป็นรางวัลที่การันตีและประกันคุณภาพของโรงเรียนและคณะครูร.ร.บ้านกรามครับ


โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

11พ.ย.59 โรงเรียนบ้านกรามเป็น "โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5" ของ สพป.ศก.4 เพื่อเข้าประเมินคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5 ของ สพฐ.ต่อไป เป็นความสำเร็จขั้นต้นที่เราทุกคนภาคภูมิใจ ขอขอบคุณคณะครู , บุคลากร , อบต.ไพร , รพ.สต.บ้านกราม,คณะกรรมการ ,เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนเป็นอย่างสูงครับ


วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด

28ต.ค.59 "ร.ร.บ้านกรามได้รับเกียรติบัตร "โครงการสถานศึกษาสีขาว ระดับ ดีเด่น" ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด
ของสพป.ศก. 4 ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน และทุกๆท่านเป็นอย่างสูงครับ