วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

17ธ.ค57 ร.ร.บ้านกรามรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากคณะกรรมการโดยการนำของท่าน ว่าที่ร้อยเอก ธรรพ์ณธรณ์ ศีลาสาร รองผอ.ร.ร.อนุบาลขุนหาญ (สิ) เป็นประธาน พร้อมคณะจำนวน 6 ท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะครูและลูกๆนักเรียนครับ


ดูภาพทั้งหมดได้ที่


วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เลี้ยงต้อนรับนักศึกษาทดลองสอน

13ธ.ค.57 ครอบครัวบ้านกรามเลี้ยงรับนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ น้องเมย์ น้องยู่ยี่ น้องแป้ง และน้องแค็ป ณ ร้านครัวเซามีแฮง อ.ขุนหญ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม57

5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนจัดงาน 3 in 1ได้แก่ 1.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) 3.แจกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ(เรียนฟรี) รายการค่าอุปกรณ์การเรียน


 ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6089228887727075249

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กีฬากลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร ปีการศึกษา2557

26-28พ.ย.57 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร ปีการศึกษา2557 ณ ร.ร.อนุบาลขุนหาญ(สิ)
 
 
 ดูภาพทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6088451213863993169

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เทถนนคอนกรีต

28ต.ค.-1พ.ย.57 เทถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 131 เมตร และ กว้าง 6 เมตร ยาว 45 เมตร เสร็จเรียบร้อย เป็นโรงเรียนไร้ฝุ่น 100 % แล้วครับ
ดูภาพทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6077669222161618369


วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงาน

4-5ก.ย.57 คณะครูไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนฝางคำสามัคคี อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และร่วมงานมุทิตาจิต ณ สปป.ลาว

 
 ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6056611422111514369