วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมสมัยสามัญ ของกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร

24พ.ค.61 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ของกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ประจำปี 2561จำนวน 18 ร.ร. 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกราม ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสูงครับ
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน( Classroom meeting )

19พ.ค.61 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน( Classroom meeting )ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน , แจกเงินค่าสนันสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/X9S4qTIlNROCnw5s1

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปัจฉิมนิเทศ


29มี.ค.61 ปัจฉิมนิเทศ "Congratulations on your graduation and good luck in the future." ขอแสดงความยินดีด้วยกับการสำเร็จการศึกษา และขอให้โชคดีต่อไปในอนาคตจ๊ะ
ดูภาพทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่https://photos.app.goo.gl/dnJYPJtqrERn3zdI3

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

อบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด


28มี.ค.61 อบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักเรียนชั้น ป.3-6 ขอขอบคุณ อบต.ไพร ผู้จัดและสนับสนุน เป็นอย่างสูงครับ


 ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/FssrcJovDGmONKJ23

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2560


26-27มี,,61 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2560 ทั้งเด็กและผู้ปกครองได้ออกกำลังกายและสนุกสนานอย่างเต็มที่ครับ ขอบคุณคณะกรรมการและผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นครับ

ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/qNi6xYZhnCoCIxIV2


เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

23มี.ค.61 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนราพร คำใส ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานฯด้วยคะแนน 106 คะแนน ถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนครับ
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/U74fj8lBMdtEOiFN2

นำเสนอโครงการสถานศึกษาสีขาว


22มี.ค.61 นำเสนอโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2560 "ประเภทดีเด่น ระดับเพชร" ที่ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 ขอบคุณคณะครูและนักเรียนแกนนำเป็นอย่างสูงครับ