วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต

วันศุกร์ ที่ 30ก.ย.2559 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูบุญเลี้ยง มะโนชาติ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกรามครับ

ศิษย์เก่าเยี่ยมชมโรงเรียน

28ก.ย.59 คุณอรกิต อุ่นแก้ว และ Mr.Rudiger Moersch ชาวเยอรมัน มาเยี่ยมชมโรงเรียนและจะหาแนวทางช่วยเหลือ/พัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้น้องๆนักเรียนจะได้เรียนอย่างมีความสุข ขอขอบคุณในความเมตตาของทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างสูงครับผม

 


วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันแม่แห่งชาติ

12ส.ค.2559  กิิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "My belove mother" ขอขอบคุณ..คุณครูสนั่น  ทรงจิต ประธานในพิธีและผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นด้วยดีเสมอมาครับ
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6317950324981968321วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พระธรรมทูต

14ก.ค.59 พระธรรมทูต : พระมหาอนุรักษ์รัตนปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านกระหวัน อำเภอขุนหาญ ได้มาแสดงธรรมและอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนมีความซาบซึ้งเป็นอย่างมากจนหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสูงครับ ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6306754526834562977