วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผ้าป่าระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา


ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกรามและผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านกราม ในวันที่ 13-14 เมษายน 2557 ส่งรายชื่อคณะกรรมการเพื่อพิมพ์ในใบฎีกาผ้าป่า ได้ที่ Email : kramschool55@gmail.com หรือ โทรสาร(Fax) 045921026 หรือที่ Facebook : โรงเรียนบ้านกราม ศรีสะเกษ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับผม

วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

O-Net 2556

........ผลสอบโอเน็ต.....
         คะแนนรายบุคคล นักเรียนโรงเรียนบ้านกราม 
ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ รวมทั้งหมด ๓๒ คน  
 คลิกที่นี่คะ https://sites.google.com/site/krupuibankram/o-net-56วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting)ภาคเรียนที่2/2556

27ก.พ.57 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน และวางแผนทำผ้าป่าพัฒนาการศึกษาในช่วงสงกรานต์ เดือน เมษายน 2557 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองมาประชุมกันอย่างเนืองแน่น เกือบ 100 %


 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/5984940590075431633

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เข้าค่ายเตรียมพร้อมสอบ NT

17-19..57 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลไพร เข้าค่ายเตรียมสอบ NT นักเรียนชั้น . 3 จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ กราม ชำเขียน พอกฯ ตาหมื่น หนองใหญ่ กระมัลพัฒนา ปุนฯ โรงเรียนบ้านกราม


ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/5982702368580028945

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสอบ O-NET

20-24..57 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลไพร ได้เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสอบ O-net โรงเรียนบ้านกราม โดยประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายชาญชัย จันดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพร และเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ โอกาสนี้ด้วย


ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/5982705612902942785