วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เทถนนคอนกรีต

28ต.ค.-1พ.ย.57 เทถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 131 เมตร และ กว้าง 6 เมตร ยาว 45 เมตร เสร็จเรียบร้อย เป็นโรงเรียนไร้ฝุ่น 100 % แล้วครับ
ดูภาพทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6077669222161618369


วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงาน

4-5ก.ย.57 คณะครูไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนฝางคำสามัคคี อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และร่วมงานมุทิตาจิต ณ สปป.ลาว

 
 ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6056611422111514369

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลอกคลองระบายน้ำหน้าโรงเรียน

29-30ส.ค.57 ชุมชนหมู่ 9 บ้านกรามตะวันออก นำโดยท่านผู้ใหญ่สำราญ สามารถ ได้ร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันลอกคลองระบายน้ำหน้าโรงเรียน ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม

16ส.ค.57 โครงการค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม จากพี่ๆชั้นม.6/1 ร.ร.พธว. นำโดยคุณครูประสานศรีและคุณครูณภาภัช ได้มาติวน้องๆนักเรียนชั้นป.5,6 ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และนำน้องๆพัฒนาโรงเรียนให้สะอาด สวยงามด้วย ขอขอบคุณพี่ๆและคุณครูทั้งสองท่านเป็นอย่างสูง ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับ

ดูภาพทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6048102770609257841

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันแม่แห่งชาติ2557

พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2557 ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เสียสละเวลามาร่วมงานอย่างอบอุ่นมากครับ
 ดูภาพเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่https://plus.google.com/photos/117950171730999991212/albums/6045116614838408033          

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

นักศึกษาสังเกตการสอน

ร.ร.บ้านกรามยินดีต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน ที่ได้มาสังเกตการสอนที่โรงเรียนเป็นเวลา 1 เดือน ได้แก่ นางสาวณัฐฐิญา ปัดเกษม ( แป้ง ) นางสาววิราภรณ์ โสภา ( เมย์ ) และนางสาวนันทนา เสากลาง (ยู่ยี่ )
นางสาวณัฐฐิญา ปัดเกษม ( แป้ง ) 
 
นางสาวนันทนา เสากลาง (ยู่ยี่ )

นางสาววิราภรณ์ โสภา ( เมย์ )