วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว

5ส.ค.63 รับประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว ขอขอบคุณคณะกรรมการ ท่าน ผอ.บุญร่วม วิชาชัย , ผอ.สุมาลี แก้วโมกข์ และ ศน.สุวรรณา สะอาด เป็นอย่างสูงครับ ที่ให้ข้อเสนอแนะและประเมินอย่างเป็นกัลยาณมิตรอย่างดียิ่งครับ


ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/S8d95TC3Z4mPYS5c8

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 1/2563

26มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนท่ี1/2563 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนยุคโควิด 19 และรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ขอขอบคุณ รพ.สต.บ้านกรามที่ส่งคุณหมอและอสม.มาวัดไข้เป็นอย่างสูงครับ
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/aotEUp7oLCWb34z77

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ต้อนรับคุณครูนารีรัฐ

17มิ.ย.63 ดร.ถวัลย์ สุนทรา ผอ.รร.ศรีรัตนวิทยา และคณะครูเดินทางมาส่งคุณครูนารีรัฐ หล้าธรรม เอกวิทยาศาสตร์ ด้วยความรักและความอบอุ่นอย่างยิ่ง เป็นเกียรติแก่รร.บ้านกรามและยินดีต้อนรับอย่างยิ่งครับ
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/zCoG6JiFvEzKZbMG9

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการ

12มี.ค.63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้นำชุนชน เพื่อระดมพลังความคิดในการรื้อถอนอาคารเรียน เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ และเทพื้นคอนกรีตอาคารโดม มติที่ประชุมจะดำเนินการในวันเสาร์ที่ 21มี.ค.63 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จครับ ขอขอบพระคุณท่านนายกชาญชัย จันดี นายก อตบ.ไพร ท่านผู้นำหมู่บ้าน และกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงมากครับที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมและทำเพื่อลูกๆนักเรียนครับ 
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/Yaovi9JhoMrxoEEu7

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

รร.บ้านกรามรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 เกิด17พ.ค.58-16พ.ค.59 รับสมัครวันที่ 28ก.พ.-4มี.ค.63 และระดับชั้น ป.1 เกิด 17พ.ค.56-16พ.ค.57 หรือ จบชั้นปฐมวัย รับสมัครวันที่ 6-10มี.ค.63 ไม่เว้นวันหยุดราชการครับ

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประกาศ จัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29


ประกาศ จัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) งบประมาณ  4,028,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://drive.google.com/file/d/1AvpCVqOhrDz7w24FVX0ShLndp2qjzq9c/view?usp=sharing