วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ( Classroom meeting )

25พ.ค.62ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ( Classroom meeting )ภาคเรียนท่ี1/2562 กิจกรรมทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน(MOU)ทั้งผอ.และครูทุกท่าน รายงานผลการจัดการศึกษาและแผนในการพัฒนาโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ , พบครูที่ปรึกษาที่ชั้นเรียน เลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และจ่ายเงินเรียนฟรี ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมเกือบ100%วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 4 มอบทุนการศึกษา

24พ.ค.62 การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 4 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกราม จำนวน 21,000 บาท ขอขอบคุณในเมตตาอย่างสูงยิ่งครับ ขอให้โรงงานมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปครับ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

มอบโล่และเกียติบัตรNTและO-NETสูงกว่าระดับประเทศ

23พ.ค.62 มอบโล่คะแนนNT ชั้นป.3 สูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปี(2558-2561) และเกียรติบัตรคะแนนNT สูงกว่าระดับประเทศ และมอบเกียรติบัตรคะแนนO-net ชั้นป..6 วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ ให้แก่นักเรียนและครูผู้สอน เพื่อร่วมชื่นชมและเป็นขวัญกำลังใจให้พัฒนาสูงยิ่งขึ้นต่อไป

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รับโล่และเกียรติบัตร คะแนน NT และ O-net สูงกว่าระดับประเทศ

17พ.ค.62 รับโล่คะแนนNT ชั้นป.3 สูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปี(2558-2561) , รับเกียรติบัตรคะแนนNT สูงกว่าระดับประเทศ และรับเกียรบัตรคะแนนO-net ชั้นป..6 วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ เป็นรางวัลที่ร.ร.ภูมิใจอย่างยิ่งและเป็นรางวัลประกันคุณภาพของเรา ขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างสูงครับ


วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันวิสาขบูชา

17พ.ค.62คณะครูร.ร.บ้านกรามนำนักเรียนไปเข้าวัดฟังธรรมและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ณ วัดอรุณสว่าง(วัดบ้านกราม)
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/463jSzQwoyjtvPXV8

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองให้ทราบโดยทั่วกันครับ