วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

จับสลากของขวัญปีใหม่ 2565

 13ม.ค.2565 นักเรียนและคณครูจับสลากของขวัญปีใหม่ 2565 รวมทั้งแจกขนมเนื่องในเด็กแห่งชาติ

ดููภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/TpyetyNMm6Hh3fim8

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

พิธีขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่

 13ม.ค.2565ทำพิธีขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ สปช.105/29 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้นำหมู่บ้าน,อบต.ไพร.,ส.อบต.,คุณครูและแขกผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น

ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/HcWHEz7QNV4sRoS29

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประกาศโรงเรียนบ้านกราม เรื่อง เปลี่ยนวิถีการเรียนการสอน

 เนื่องจากชุมชนบ้านกรามมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) อย่างแพร่หลาย อันสืบเนื่องจาก Cluster การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านมา และคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดระดับพื้นที่ได้ประชุมและมีมติปิดหมู่บ้านกรามตะวันออก หมู่ 9 และ บ้านกราม หมู่ 2 ดังนั้นเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านกรามจึงเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติจาก On- site เป็น การเรียนการสอนแบบ On- hand ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 จนถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2564 และเริ่มเปิดเรียนตามปกติ(แบบ  On- site) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รับการนิเทศเปิดภาคเรียนที่2/2564

 11พ.ย.64 รับการนิเทศเปิดภาคเรียนที่2/2564 จากคณะนิเทศ สพป.ศก.4 ขอขอบพระคุณท่าน ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศก.4,ดร.สาน แก้วกัณหา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ,นายสุประกิต จันทร์ถา ประธานกลุ่มตำหนักไทร และ นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข ผอ.รร.บ้านภูดิน เป็นอย่างสูง ที่เมตตาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป

ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/TgeLbyNZUrNh6eTLA

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เลี้ยงส่งคุณครูเกษียณและคุณครูย้าย

 29-30ต.ค.64 เลี้ยงส่งคุณครูเกษียณและคุณครูย้าย ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปครับ

ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/Jp7JutgAq16RubYE6

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PA

 15ต.ค.64 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PA (Peformance Agreement) ของกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ โรงเรียนบ้านกราม ขอขอบคุณท่านนิรัตน์ สายแก้ว ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศก.4 วิทยากรให้ความรู้เป็นอย่างสูงครับ