วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

งานมุทิตาจิตคุณครูพรทิพย์

30ก.ย.62 งานมุทิตาจิต คุณครูพรทิพย์ แสงสุวรรณ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราขการ โรงเรียนบ้านกรามได้สูญเสียบุคลากรผู้ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง เป็นบุคลากรหลักและผู้นำในสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนบ้านกรามได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ร่ำรวยเงินทองยิ่งๆขึ้นไป และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานตลอดไป
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/paEwVZuqiCBpsdee9

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

อบรมพัฒนาครู เรื่อง การอ่านออกเขียนได้

20-21ก.ย.62กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพรจัดการอบรมพัฒนาครู เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ "ภายใต้โครงการอ่านออกเขียนได้ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ" กราบขอบพระคุณ นายเสนิย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีะเกษเขต 4 ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายแก่คณะครูเป็นอย่างสูงยิ่ง ขอขอบคุณทีมงานวิทยากรจากเครือข่ายศรีรัตนะและจากโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีคุณครูเข้าอบรมทั้งหมด 238 คน จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกรามครับ
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/dsRveyBqavZ7bdsB8

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2562

13ก.ย.62 รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2562 จากปลัดกระทรวงแรงงาน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอขอบคุณ คุณครูสมคิด สายลุน เป็นตัวแทนโรงเรียนไปรับรางวัลเป็นอย่างสูงครับ เป็นอีกรางวัลหนึ่งที่เราร.ร.บ้านกรามมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมากครับวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

เริ่มสร้าง "โดม..เพื่อลูกๆ รร.บ้านกราม"

11ก.ย.62 ช่างเริ่มลงมือสร้าง "โดม..เพื่อลูกๆ รร.บ้านกรามสร้าง ขนาด 15X49.5 ม." ขอขอบคุณช่างเกียรติ บุญทนาดอน บ้านสนามแจ้งและทีมงาน ที่ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนของเราเป็นอย่างสูงครับ และขอเชิญท่านที่ใจบุญบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนหาญ เลขบัญชี ๓๒๖-๐-๓๔๐๙๓-๙ ชื่อบัญชี โรงเรียนบ้านกราม (รายได้สถานศึกษา) ครับ
ดูภาพทั้งหมดได้ที่https://photos.app.goo.gl/UeFYTEATGnC3nfMS6

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

รับเกียรติบัตรผลO-NETปีการศึกษา 2560 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

9ก.ย.62 รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาย(O-NET) ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จาก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน ขอขอบคุณนักเรียนและคุณครูทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

 

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านกรามได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2562 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นอีกรางวัลหนึ่งที่เราร.ร.บ้านกรามมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างสูงครับ