วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์โรงเรียน (3 ก้าว + 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ก้าวหน้าคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ก้าวนำสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3   ก้าวพร้อมวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4   บริหารร่วมใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น